Dự án chiếu sáng đường hầm GYLED - Đường hầm xuyên sông đầu tiên của Hải Khẩu được thông xe

December 31, 2020

tin tức mới nhất của công ty về Dự án chiếu sáng đường hầm GYLED - Đường hầm xuyên sông đầu tiên của Hải Khẩu được thông xe

tin tức mới nhất của công ty về Dự án chiếu sáng đường hầm GYLED - Đường hầm xuyên sông đầu tiên của Hải Khẩu được thông xe  0tin tức mới nhất của công ty về Dự án chiếu sáng đường hầm GYLED - Đường hầm xuyên sông đầu tiên của Hải Khẩu được thông xe  1

Dự án chiếu sáng đường hầm GYLED - Đường hầm xuyên sông đầu tiên của Hải Khẩu được thông xe vào ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

tin tức mới nhất của công ty về Dự án chiếu sáng đường hầm GYLED - Đường hầm xuyên sông đầu tiên của Hải Khẩu được thông xe  2

tin tức mới nhất của công ty về Dự án chiếu sáng đường hầm GYLED - Đường hầm xuyên sông đầu tiên của Hải Khẩu được thông xe  3

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Hurace Huang
Tel : 86-21-60453339
Fax : 86-21-60453337
Ký tự còn lại(20/3000)