aboutus

Dây chuyền sản xuất

 

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

OEM/ODM

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Nghiên cứu và phát triển

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Hurace Huang
Tel : 86-21-60453339
Fax : 86-21-60453337
Ký tự còn lại(20/3000)